Journummer:
08-369 976

Jourutryckning

När du ringer jouren för utryckning nätter och helgdagar har du någon av våra servicebilar på plats redan efter en liten stund. Tänk på att om det gäller boende och föreningar, så kräver vissa föreningar att man kontaktar någon i styrelsen först, därefter tillkallar styrelsen vår jourbil.

Kostnad för jourutryckning är mycket kostsam, varför vi försöker hålla oss till normala servicetider om felet inte erfodrar omedelbar åtgärd.

Jouren är en tjänst för akuta och allvarliga fel som måste åtgärdas omgående nätter och helger. Man skall därför aldrig ringa jouren med frågor av allmän karaktär, eller för att felanmäla mindre viktiga saker. Sådana samtal skall ovillkorligen göras under ordinarie arbetstid.